Strategia Yellow Group zmienia się a wraz z nią nasza strona www.. Pewne rzeczy są jednak CONSTANS. Tworzenie unikalnych strategii, zamienianie słabych stron w atuty, kreatywność, wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi marketingowych,  transformacja cyfrowa i mierzenie efektywności podejmowanych działań. Staramy się skracać przekaz i pokazywać dokonania, bo to one są najlepszą rekomendacją naszej agencji.